โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่   ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ผู้บริหาร

นางทัศนี พนมสารนรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/09/2017
ปรับปรุง 09/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 50368
Page Views 71955
โรงเรียนในสังกัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเต็มรักศึกษา บางคูรัด บางบัวทอง 02-927-1712
2 โรงเรียนบางคูลัด บางคูรัด บางบัวทอง 0-2927-0344
3 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ พิมลราช บางบัวทอง 02-903-6979
4 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน ละหาร บางบัวทอง
5 โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504) เสาธงหิน บางใหญ่ 029200037
6 โรงเรียนวัดแคนอก(คณะราษฎรบำรุง 1) บางกระสอ เมืองนนทบุรี 02-5253063