โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่   ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรณี บุญกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
เบอร์โทรศัพท์ : 0828301189
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:55  อ่าน 99 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:55   อ่าน 99 ครั้ง