โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มี.ค. 63 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล
เวลา 8.30-11.30
ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบางคูลัด ฝ่ายงานธุรการ
07 มี.ค. 63 จับฉลากนักเรียนชั้น อ.1-2
เวลา 8.30-11.30
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบางคูลัด ฝ่ายงานธุรการ
06 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากชั้น อ.1-2
ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบางคูลัด ฝ่ายงานธุรการ
28 ก.พ. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน อนุบาล1-2
8.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ห้องประชุมโรงเรียนบางคูลัด ฝ่ายงานธุรการ
06 ก.พ. 63 ถึง 08 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม อ.- ป.5
โรงเรียนบางคูลัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 ม.ค. 63 วันเด็ก
โรงเรียนบางคูลัด งานบริหารทั่วไป
28 ธ.ค. 62 ถึง 01 ม.ค. 63 โรงเรียนหยุดปีใหม่
25 ธ.ค. 62 ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2563
เวลา 8.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป บิณฑบาทข้าวสารอาหารแห้ง
โรงเรียนบางคูลัด/ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน / ผู้ปกครองชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป
25 ธ.ค. 62 คริสต์มาส 62
โรงเรียนบางคูลัด/ ชุดสีแดงหรือชุดนักเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาต่า่งประเทศ