">
โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่   ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ความรับผิดชอบ
ชื่อนักเรียน : น้องอนุบาล
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:18   อ่าน 232 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....คัดแยกขยะ อนุบาล
ชื่อนักเรียน : อนุบาล
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:17   อ่าน 939 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....กุญแจความรัก 6/5
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.6/5
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:16   อ่าน 133 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ไม่อยากได้ ร ก็ออมาส่งงาน ป.6/3
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.6/3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:15   อ่าน 128 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....นักเรียนไม่ทำการบ้าน 6/2
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.6/2
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:14   อ่าน 147 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ร่วมด้วย ช่วยทำ ป.6/1
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.6/1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:11   อ่าน 128 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน ป.4/3
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.4/3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:11   อ่าน 1545 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ฟันสะอาดสวยไปด้วยกัน ป.1/4
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.1/4
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:09   อ่าน 253 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ยิ้มไหว้ทักทายกัน“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สายใยรัก” ป.1/3
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.1/3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:08   อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ยิ้มไหว้ทักทายกันเช้านี้...ที่เสาธง ป.1/2
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.1/2
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:08   อ่าน 154 ครั้ง