โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ความรับผิดชอบ
ชื่อนักเรียน : น้องอนุบาล
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:18   อ่าน 426 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....คัดแยกขยะ อนุบาล
ชื่อนักเรียน : อนุบาล
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:17   อ่าน 1864 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....กุญแจความรัก 6/5
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.6/5
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:16   อ่าน 292 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ไม่อยากได้ ร ก็ออมาส่งงาน ป.6/3
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.6/3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:15   อ่าน 249 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....นักเรียนไม่ทำการบ้าน 6/2
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.6/2
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:14   อ่าน 332 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ร่วมด้วย ช่วยทำ ป.6/1
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.6/1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:11   อ่าน 404 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน ป.4/3
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.4/3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:11   อ่าน 3380 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ฟันสะอาดสวยไปด้วยกัน ป.1/4
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.1/4
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:09   อ่าน 436 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ยิ้มไหว้ทักทายกัน“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สายใยรัก” ป.1/3
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.1/3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:08   อ่าน 262 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม.....ยิ้มไหว้ทักทายกันเช้านี้...ที่เสาธง ป.1/2
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.1/2
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,22:08   อ่าน 341 ครั้ง