">
โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่   ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรณี บุญกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:55  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรสวรรค์ ศรีเหรา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:54  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉรา เมฆหมอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:54  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนวลปรางค์ ศรีงาม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:54  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิมปภา ชมโชค
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:53  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร ปิดพยันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:53  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐนันท์ คงษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:52  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมัลลิกา สายหยุด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:52  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณิชาภา ม่วงศรีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:52  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนหน้าเดียว สอดแทรกโรงเรียนคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายพิสิทธิ์ แจ่มศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:39  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..